Home » Akce » Rozhovor s Justinem o kapele Chaos Bleak.

Rozhovor s Justinem o kapele Chaos Bleak.

     

Rozhovor s Justinem o kapele Chaos Bleak.

Ahoj Justin.Budeme si chvilku povídat o tobě, a o tvé další kapele, kterou si dal nedávno dohromady.

Alan – Jako první se nám představ, kde žiješ, co je tvé civilní zaměstnání, a v jakých kapelách si hrál a doposud působíš + řekni i stilové zaměření skupin.
Justin –žiju v Chesterfieldu, pracuju pro National Trust v jednom z jejich pracovišť Kedleston Hall které bylo postaveno v 17. století, Pracuji tam na recepci, už tam pracuji 3 roky.
Hrál jsem v pár kapelách, za ty roky, ale 3 hlavní jsou Chaos bleak, The Crimson Brigade (black metal) a moje první kapela 13 Candles (Goth).
Miluju tvořit muziku, a to celých 33 let.

Alan – Poslední kapelou kterou jsi dával dohromady je Chaos Bleak. Od kdy kapela existuje? A proč si se rozhodl dát dohromady tuto partu?
Justin – Hraju s Trevorem od roku 1992 spojil se s mojí kapelou 13 Candles kdy nám navrhl spojit se s Nightbreed records, od té doby jsme přátelé, chtěl sem s Trevorem pracovat už roky, ale nepřálo mi štěstí, až před pár měsíci kdy Trev a Piers postnuly, že potřebují basáka pro kapelu která je mix mezi Killing Joke a Play dead. 2 kapely které miluji a přemýšlel sem nad něčím jako je tohle, takže jsem jim napsal a řekl že mám zájem zbytek je jak říkají kluci.

Alan – Kolik toho máte odehráno s Chaos Bleak? A kolik vlastních skladeb hrajete?
Justin –máme 12 skladeb, dokončené 2, potřebujeme nahrát další vokály a 2 další se píšou pokud vím, Trev bude vědět víc lol.
2 jsou covery ale pracujem na dalších 2 coverech, a Trevovo kapela 13 Candles a Every New Dead Ghost.

Alan – Zatím vše vydáváte jako singl, nebo EP elektronicky. Volně k poslechu. Máš v tom nějaký záměr?
Justin – Trev vám to nejlíp vysvětlí ………

Alan – Chaos Bleak je skupina která hraje mix Proto-Goth Rock/Metal. K tomuto žánru tě přivedl kdo, nebo co? Vzor v jiných skupinách, tohoto zaměření?
Justin – jediná možnost jak vytvořit novej sound je mix toho co na vás má nějakej vliv musíš prostě jít s tím co si myslíš že je dobrý.

Alan – Úplně odbočíme. Co tě před lety přivedlo k tomu že budeš dělat hudbu? A proč okrajové žánry?
Justin –Nikdy jsem neplánoval bejt muzikant, miluji muziku a vždycky jsem poslouchal muziku a koukal na kapely. Kámoš dostal kytaru k vánocům když mi bylo 14 a udělali jsme kapelu, tak sem si sehnal basu. Mel jsem rád goth 80.let ale vždy sem byl víc na metal,l k gothu jsem se dal v roce 1990 a vytvořil 13 Candles v roce 1992. Teď hraju na basu, kytaru, keyboard, zpívám, tvořím a nahrávám, jsem samouk a nikdy jsem se nic z toho neučil.

Alan – Tak jak jsi to měl i u dalších kapel kde jsi vystupoval, ke každé skladbě i obrazový materiál. Klip. Budete to dělat i s Chaos Blake?
Justin – S každým singlem vydáme video tak jak většina lidí očekává, a navíc je sranda, je dělat.

Alan – Zvuk Chas Bleak je postaven jinak, než je tomu běžně u jiných skupin. Což je zajímavé. Opět otázka, proč tomu tak děláš?
Justin- Jsme unholy trinity a každá část kterou tvoříme dělá chaos, chaos bleak monster, Trev s kytarovými zvuky a stylem, mými bassovými riffy a Pierovo hlasem a textem, je to mix který funguje a ukazuje počet materiálu který máme a jak jak kapela poskládala. S tim co vytváříme za tak krátkou dobu. Mělo to tak prostě být.

Alan – Znáš Českou republiku? Už si tu byl? Nějaké postřehy? Nebo zajímavosti pro tebe?
Justin – Byl sem v Praze jednou, před několika lety a miluju to město, chci tam zpátky co nejdřív budu moct, jsou tam hodní lidi miluju historii a kulturu.

Alan – Díky za rozhovor. Závěrem vzkaz pro naše čtenáře?
Justin – Velké dík za čas a že si vaši posluchači rádia poslechnou naše skladby a podpoří naší kapelu. Doufáme že brzo budeme moct hrát i v Česku, pokud by nás tam někdo pozval.
https://chaosbleak.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/chaosbleakband
https://www.youtube.com/channel/UC1XvIagyV0ZT6TC3SpSeGLw
https://www.youtube.com/watch?v=APfX7YYyNws
https://www.youtube.com/watch?v=CYMiSvAVT2E

Interview with Justin about Chaos Bleak

Hi Justin. We’ll talk about you for a while and about your next band that you recently put together.

Alan – First of all, imagine where you live, what is your civilian occupation, and in what bands you played and so far you are active + tell the band’s focus.

Justin –I live in a town called Chesterfield, I work for National Trust at one of their properties called Kedleston Hall which was built in the 17th century, I work at the visitor reception there, been there no for 3 years now.
Ive played in a few bands over the years but I have 3 main ones Chaos bleak, The Crimson Brigade (black metal) and my first band 13 Candles (Goth).
I just like creating music and have been for 33 years now.

Alan – The last band you put together is Chaos Bleak. Since when did the kapelas exist? And why did you decide to put this group together?

Justin – I have been friends with Trev since 1992 when he got in touch with my band 13 Candles about us joining Nightbreed records, we have been friends ever since, I have wanted to work with Trev for many years but the opportunity never came up until a few months ago when I saw that Trev and Piers had posted they needed a bass player for a band that was a mix between Killing Joke and Play dead. 2 bands I love and I was also thinking of doing a project like this so I messaged them and said I was interested, the rest is history as they say.

Alan – How much do you have with Chaos Bleak? And how many of your own songs do you play?
Justin –we have 12 songs finished 2 need vocals recording on and 2 more in the process of being written as far as I am aware, I sure Trev know the number lol.
Only 2 are covers but we are working on 2 more covers which are nods to mine and Trevs bands 13 Candles and Every New Dead Ghost.

Alan – So far you release everything as a single or EP electronically. Free to listen. Do you have any intention in this?
Justin – it was done for a reason which Trev is best at explaining over Trev ………

Alan – Chaos Bleak is a band that plays a mix of Proto-Goth Rock / Metal. Who brought you to this genre or what? Pattern in other groups, this focus?
Justin – I have always believed the only way to create a new sound is to mix what influences you and just go with what sounds best to you, what feels right to you.

Alan – We turn completely. What made you do music for years? And why marginal genres?
Justin –I never intended to be a musician, I love music and always listened to music and watched bands, a friend of mine got a guitar for Christmas one year when I was 14 and said lets form a band, so I got a bass and that was my start. I liked Goth in the 80s but was more into metal at the time but I got into Goth in a big way in 1990 and formed 13 Candles in 1992 and it went from there.
Now I play bass ,guitar, keys, sing and produce and record, im self taught and never had a lesson.

Alan – Just as you had with other bands where you performed, for each song and picture material. Clip. Will you do it with Chaos Blake?
Justin – with every single we will release a video as people want and expect you to do one and also they are fun to do

Alan – Chas Bleak sound is built differently than other bands. Which is interesting. Again the question, why are you doing this?
Justin- we are an unholy trinity and each part we bring creates the chaos bleak monster, Trev with his guitar sound and style along with his backing tracks, my bass lines and sound and Piers voice and lyrics, it’s a mix that works and it shows with the amount of material we have and how the band has come together with our own sound in such a short space of time, it was meant to be.

Alan – Do you know the Czech Republic? Have you been here before? Any insights? Or attractions for you?
Justin –I have been to Praha (Prague) once a few years ago and fell in love with the city, I want to go back some more as soon as I can, the people were lovely and I loved the history culture there.

Alan – Thanks for the interview. In conclusion, a message to our listeners? Readers?
Justin –a big thank you for taking the time to listen to our music and support the band. We hope to play your fine country if a promoter would like to book us.

Kontakt

Logo ATTACKER 22
Redakce:
ATTACKER OF MUSIC
Neklanova 2
České Budějovice
37001
tel: 778 532 591
email: attackerofmusic@seznam.cz

Vstupenky na veškeré akce

smsticket

Info magazín

StudioCI6

CI6 Rock TV - rozhovor s kapelou Purnama

Pirates of the Pubs - rozhovor

NARTTU - "Pod Nátlakem"

Starší příspěvky