Home » Akce » ESCAPE ELLIOTT se v zahraničí běžně prezentuje takto. Hlavně v Belgii. Emo pop punks, který tě vtáhne.

ESCAPE ELLIOTT se v zahraničí běžně prezentuje takto. Hlavně v Belgii. Emo pop punks, který tě vtáhne.

     

 

Escape Elliott – Everything Here Is Make Believe CD 2019 (Engineer records)

ESCAPE ELLIOTT se v zahraničí běžně prezentuje takto. Hlavně v Belgii.
Emo pop punk, který tě vtáhne.
Belgický rockový outfit ESCAPE ELLIOTT kombinuje punkové melodie s kouzelnými kytarovými rockovými efekty a dokonce s náznaky ska a reggae.
Různé vlivy členů Isaura Flockman (zpěv), Lien Anseele (kytara), Ward Rosseel (kytara), Jacob Benoot (basa) a Jorne Tanghe (bubny), formují svůj neustále se vyvíjející zvuk. Lze zde slyšet odrazy skupin Green Day, NOFX, AFI a dokonce i Katy Perry.
ESCAPE ELLIOTT rádi hrají live vystoupení, proto hrají ve všech místních klubech, i na veškerých festivalech které jim jsou nebízeny. Účastnili se všech velkých festivalů v Belgii, a to i jako hlavní skupina večera.Jakými jsou Ancienne Belgique a Sportpaleis. Ke svému albu Everything Here Is Make Believe jeli velké turné nejen po Belgii.
V lednu 2019 ESCAPE ELLIOTT nahrálo své debutové album za pomoci kanadského zvukaře a producenta Jesseho Gandera (White Lung, Japandroids, BRUTUS). Album bylo pokřtěno „Everything Here Is Make Believe“. Název CD dobře vystihuje náladu alba. Je to opravdu o espismu.
Fialová vlasovláska zpěvačka Isaura Flockman (23) je vichřice emocí. Tato vichřice je slyšet jak v textech, tak přímo na pódiu. Jumpy tančící malá dáma, která nedokáže stát v klidu.


Ona není jediná vichřice na jevišti; kytarista Ward Rosseel (27) totálně dokončí zpustošení. Na druhé straně najdeme Lien Anseele (28) skartující její kytaru na trůn. Proč? Protože je to královna, proto. Powerhouse Jorne Tanghe (26) za bicími a nepředvídatelný basista Jacob Benoot (25) dělají z této kapely něco co musíte vidět.
Hlasitý, čestný a mírně podivný punk se srdcem.
Pokud to celé shrneme, tak je zde melodická a rychlá pop punková kapela, která opravdu bere svou tvorbu mezi Green Day a Cramberries, zahrané ve svém vlastním podání. Nato že je to mladá kapela a toto je jejich prvotina, tak to nezní vůbec špatně. Jsou vybuzení mládím, elánem, a vzkazama. Jo velmi povedená skupina. Vůbec by mě nepřekvapilo je viděti na letním multižánrovém festivale.

A House a Home
Marina Ballerina
Spacey
Sea Foam
Eyes Turn White
Living Breathing Doll
Sweet Vanilla
Heartleak
All Seasons
Truthseeker
Interlude
Hey Lorelai

sestava :
Isaura – zpěv
Jorne – bicí
Jacob – basa
Ward – kytara
Lien – kytara

Escape Elliott – Everything Here Is Make Believe

ESCAPE ELLIOTT is commonly presented as follows. Especially in Belgium.
Emo pop punks that will make you happy.
Belgian rock outfit ESCAPE ELLIOTT combines punk tunes with magical guitar rock effects and even ska and reggae hints.
The various influences of members of Isaur Flockman (vocals), Lien Anseele (guitar), Ward Rosseel (guitar), Jacob Benoot (bass) and Jorne Tanghe (drums) shape their constantly evolving sound. Reflections of Green Day, NOFX, AFI and even Katy Perry can be heard.
ESCAPE ELLIOTT love to play live shows, so they play in all local clubs, and at all festivals they are not offered. They took part in all major festivals in Belgium, even as the main group of the evening. Such as Ancienne Belgique and Sportpaleis. To their album Everything Here Is Make Believe they went on a big tour not only in Belgium.
In January 2019 ESCAPE ELLIOTT recorded her debut album with the help of Canadian sound engineer and producer Jesse Gander (White Lung, Japandroids, BRUTUS). The album was christened „Everything Here Is Make Believe“. The title of the CD reflects the mood of the album. It’s really about espism.
Purple haired singer Isaura Flockman (23) is a whirlwind of emotion. This whisper is heard both in the lyrics and directly on stage. Jumpy dancing little lady who can’t stand still.
She is not the only whirlwind on stage; guitarist Ward Rosseel (27) totally completes the devastation. On the other hand, we find Lien Anseele (28) shredding her guitar to the throne. Why? Because she’s a queen, that’s why. Powerhouse Jorne Tanghe (26) behind the drums and unpredictable bassist Jacob Benoot (25) make this band something you have to see.
Loud, honest and slightly strange punk with heart.
To sum up, there is a malodic and fast pop punk band that really takes its work between Green Day and Cramberries, played in its own performance. Because it’s a young band and this is their first album, it doesn’t sound bad at all. They are aroused by youth, vigor, and messages. Yeah a very good group. It would not surprise me to see them at the summer multi-genre festival.

A House a Home
Marina Ballerina
Spacey
Sea Foam
Eyes Turn White
Living Breathing Doll
Sweet Vanilla
Heartleak
All Seasons
Truthseeker
Interlude
Hey Lorelai

Kontakt

Logo ATTACKER 22
Redakce:
ATTACKER OF MUSIC
Neklanova 2
České Budějovice
37001
tel: 778 532 591
email: attackerofmusic@seznam.cz

Vstupenky na veškeré akce

smsticket

Info magazín

StudioCI6

CI6 Rock TV - rozhovor s kapelou Purnama

Pirates of the Pubs - rozhovor

NARTTU - "Pod Nátlakem"

Starší příspěvky