Home » Akce » Rozhovor s Elisabeth Cutler – USA – Řím

Rozhovor s Elisabeth Cutler – USA – Řím

     

Rozhovor s Elisabeth Cutler – USA – Řím

Ahoj
Alan – Díky žes mohla semnou udělat rozhovor.
Eli – Dobrý den, Alane , děkuji za pozvání!

Alan – Kdo jsi a kdo odpovídá na otázky?
Eli – Jsem Elisabeth, Elisabeth Cutler. Hraju na kytaru, píšu písničky a zpívám je. Žila jsem v U.S.A. a poté jsem se v roce 2003 přestěhovala do Evropy, přestěhovala jsem se do Říma.

Alan – Kolikrát jste hráli v České republice?
Eli – Jednou jsem hrála v České republice, v Praze v roce 2012, v klubu Jazz Time.

Alan – Kde tě můžeme najít?
Eli – Nejlepší místo, kde mě hledat, je na mých webových stránkách www.elisabethcutler.com, kde si můžete přečíst můj životopis (ve 3 jazycích) a můžete si poslechnout některou z mých skladeb z7 alb, přečíst si texty písní a sledovat videa.

Alan – Kdyby měl někdo zájem o vaše koncerty v České republice, kam by vám mohli napsat?
Eli – Máte-li zájem slyšet mě na živo, můžete začít tím, že si poslechnete mojí hudbu na internetu – zejména na mých webových stránkách – také na mém kanálu na YouTube, kde naleznete videa z mých živých vystoupení také i rozhovory, stejně jako s dalšími umělci, které publikuji na mém kanálu YouTube, podívejte se na mé webové stránky na turné.

Alan – Jaké je vaše posledním album a co plánujete dělat dál?
Eli – Mé předposlední album se jmenuje Polishing Stones a bylo vydáno v roce 2015. Moje nové album, které je mým 7. albem, se jmenuje „Silence is Rising“ bylo vydáváno na jaře 2019. Je vždycky skvělé mít nové album a nové písně, dává mi to spoustu inspirace. No a dál? Hrát, hrát, hrát.

Alan – Které město v Čechách se vám nejvíce líbí a proč?
Eli – Hrál jsem jen v Praze, takže neznám jiná města v ČR, ale rád bych je poznala! Slyšela jsem, že Brno pořádá pěkné hudební akce a festivaly. Omluvte mě, když vyslovím nesprávné prohlášení BRNO. BRNO. BRNO. Dobře. Samozřejmě vím, že Praha má velkou kulturní historii.
Slyšela jsem, že je zde zájem o zpěváky-skladatele s akustickými kytarami, protože jsou zde i někteří skvělí kytaristé, někteří Čeští luthiersté, kteří vyrábí krásné akustické kytary, a myslím, že musí být zájem o americkou country hudbu, kvůli těm všem kytarám. Žila jsem v Nashville TN, 13 let, v 90. letech, i když nejsem country zpěvačka, ale jsem ovlivněna jako skladatelka americké country hudby, jsem hodně zvědavá na české jazzové umělce a hudebníky; a myslím si, že je tu samozřejmě velké publikum ve všech Českých městech, takže se těším na koncert, díky.

Alan – Máte nějaký oblíbený festival?
Eli – Oh, to je pěkná otázka … moje oblíbené festivaly; Mám rád jazzové festivaly a festivaly skladatelů. Jsem zvědavá na Český jazzový festival. Je to slavný a velmi zajímavý festival, jak se pohybuje z města do města, jako cirkus, ne? Myslím, že to začal Český kytarista Rudy Linka a já jsem kytaristka, takže možná budu muset najít tento Bohemian Jazz Festival, a podívat se.

Alan – A v zahraničí? máte nějaký oblíbený festival nebo klub?
Eli – Sním o festivalech po celém světě! Existuje mnoho nádherných festivalů a klubů po celém světě! Nejlepší festival pro mě, který mi přijde na mysl, v zahraničí, v U.S.A., je New Orleans Jazz & Heritage Festival v Louisianě. To se děje každé jaro po dobu 2 týdnů, a je to krásný festival, protože je to dobře organizované, hodně zábavy najednou, a není to drahé, snaží se VYJÍT VSTŘÍC každému aby si to tam mohli užívat. Je zde skvělé jídlo a krásná řemesla, ruční řemesla a mnoho skvělých umělců z celého světa, specializovaný na místní hudební scénu New Orleans, která je tak jedinečná a tak nádherná. Byla jsem na tom festivalu mnohokrát, když jsem žila ve Státech. Většinou pracuji v Německu, a hodně se mi líbí festivaly v Německu, dělají dobrou práci, super organizace a získávají velmi speciální umělce, takže mám ráda Rudolstadt Festival a Bardentreffen Festival. To jsou 2, které mi přijdou na mysl. Existuje tu mnoho skvělých klubů na mnoha místech! Nemůžu si ani zapamatovat názvy! Festivaly v Německu jsou nezapomenutelné.

Alan – Znáte nějaké české muzikanty nebo kapely?
Eli – Oh, ráda bych znala více Českých umělců a hudebníků. Zajímají mě především jazzisté, saxofon, basa, bubeníci. Slyšela jsem basistu Pavla J Rybu (pokud řeknu jeho jméno správně). Viděla jsem ho na videu na internetu a máme společné přátele, takže bych se s ním ráda setkala. Také Znám českého saxofonistu jménem Joe Kučera, který žije v Berlíně. Je to milý člověk a velice dobrý hráč na kytaru. Slyšela jsem ho jen jednou, ale bylo to nezapomenutelný. Ti dva kluci, Pavel a Joe, já se těším až potkám další české muzikanty!

Alan – Jste na scéně dlouho. Máte nějaký nesplněný hudební sen?
Eli – Vlastně, teď žiji své sny každý den! Je to každý den lepší, takže budu pokračovat a uvidíme, kam nás tahle cesta zavede …

Alan – Jaké 3 skladby chtějí lidé slyšet na koncertech? A jaký je váš názor?
Eli – Dobře, 3 písně, které si lidé chtějí poslechnout na koncertech … Myslím, že jedna píseň je „Sanctuary“, což je starší píseň z mého 4. alba „Hurricane of Change“, ale my jsme znovu nahráli tuto píseň jako novou verzi se smyčcovým kvartetem, na mém novém albu „Silence is Rising“, které vyšlo na jaře 2019. píseň „Sanctuary“ je nadčasová, které je v roce 2019 stále relevantní , když tolik lidí potřebuje útočiště a azyl, kde se cítí chráněni.
Také moje píseň „Missing Love“, z mého 5. alba „Slow Release“, je nezapomenutelná píseň, kterou lidé žádají, aby ji slyšeli znovu a znovu.
„Slow Release“, je „The Ghost of Blues“, je to swinging blues / jazzová píseň, kterou lidé chtějí slyšet znovu.
Takže by to byly Sanctuary, Missing Love, and Ghost of my Blues

Alan – Jaké jsou vaše oblíbené 3 skladby?
Eli – Oh, skvěle, děkuji, můžu si vybrat 3 písničky! Ale mám 7 alb originálních písní a líbí se mi všechny, takže je těžké si vybrat jen 3! Ale mohu říci, že se mi líbí moje poslední 2 alba, „Polishing Stones“ a „Silence is Rising“, a také z mého 5. alba „Slow Release“ stále hraji píseň „Missing Love“ .
Právě teď propaguji své nové album, „Silence is Rising“, takže bych ráda odkázala na písně z tohoto disku. První píseň „No One´s Woman“, ke kterému jsme vytvořili hudební video, které můžete najít na internetu na YouTube a na mé webové stránce, No One’s Woman. A další písně, které mám opravdu ráda, a líbí se i jiným lidem, s názvem „The Alchemy of Being Human“ a třetí skladba z mého nového alba, kterou mám opravdu ráda, je „Silence is Rising“.

Alan – Co bys vzkázala fanouškům v české republice?
Eli – Dobře, ráda bych vám poděkovala za poslech a za to, že vás zajímá má hudba a že vás zajímá hudba obecně! Hudebníci právě teď prožívají těžké časy, protože internet a sdílení souborů a streamování – je velmi obtížné vydělat si na živobytí jako muzikant, ale stále existují koncerty, kde se můžeme spojit s publikem a vidět své fanoušky na živo. Internet je v pořádku pro získání nějáké hudby kdy zjistíte jestli se vám to, co děláme líbi, ale LIVE hudba je lepší, takže chci poděkovat veřejnosti za podporu a lidem na koncertu, kteří přišli podpořit kapelu a přišli si poslechnout reálnou muziku ne jen tu na internetu.

https://www.facebook.com/elisabeth.cutler1
https://www.youtube.com/watch?v=QZp0nBCCTOo
www.elisabetcutler.com

 

interview with Elisabeth Cutler
USA – Rome
Hello
Alan – Thanks for being able to make a interwiev for our medium.
Eli: Hello Alan, thank you for your invitation!

Alan – Who are you and who answers questions?
Eli: I’m Elisabeth, Elisabeth Cutler. I play guitar and write songs and I sing them. I’ve lived most of my life in The States and then I moved to Europe in 2003, I moved to Rome, Italy.

Alan – How many times were u playing in Czech republic?
Eli: I’ve played in the Czech republic one time, in Prague in 2012, at Jazz Time club.

Alan – Where can we check you out?
Eli: The best place to check me out is on my website www.elisabethcutler.com, where you can read my biography (in 3 languages) and you can listen to some of my music from my 7 original albums, and read the song lyrics, and watch videos.

Alan – When someone would have interest in your concerts in Czech Republic, where they can hit you out?
Eli: If you’re are interested in hearing me live in concert, you can start by checking out my music on the internet – especially on my website – also on my YouTube channel where you’ll find some videos of my live performances also with interviews, as well as other artists that I post on my YouTube channel, I like and whom I am influenced by are and check my website for tourdates.

Alan – Whats your last album, and what are you planing to do?
Eli: My last album was called, Polishing Stones, and it was released in 2015. My new album, which is my 7th album, is called „Silence is Rising“, and it’s being released in the Spring of 2019. It’s always great to have a new album and new songs, it gives me alot of inspiration to get out there and perform and play some concerts and bring the music to the people.

Alan – Where in Czech was the best city to play, and why?
Eli: Oh, well, I’ve played only in Prague, so I don’t know the other cities in the CR, I’d love to get to know them! I’ve heard that the city of Brno makes some nice musical events and festivals. Excuse me if I mis-pronounce BRNO. BRNO. BRNO. Okay. Of course I know that Prague has a great history as a cultural center.
I’ve heard that there’s an interest in singer-songwriters with acoustic guitars here, because I know there are also some great guitar-makers here, some Czech luthiers, who are building some beautiful acoustic guitars, and I think there must be an interest in american Country music because of all these guitars. I lived in Nashville TN for 13 years, during the 90’s, although I’m NOT a Country singer, but I am influenced as a songwriter by american country music, I’m actually more curious about the Czech Jazz artists and musicians; and I think there’s of course a great audience here in all the Czech cities and towns, so I look forward to playing here, thanks.

Alan – Do you have any favourite festival?
Eli: Oh let me see, that’s a nice question… my favorite festivals; I like Jazz Festivals and Songwriter Festivals. I’m curious about the Bohemian Jazz Festival. This is a famous and very interesting festival, how it moves around from town to town, like a circus, no? I think it was started by a Czech guitar player, Rudy Linka, and I’m a guitar player, so I might have to go find this Bohemian Jazz Festival.

Alan – And in foreign countries? do you have any favourite festival or club?
Eli: Oh dreaming about festivals all over the world! There are so many wonderful festivals and clubs all over the world! You know the best festival for me, that comes to mind, in a foriegn country, in the states , is the New Orleans Jazz & Heritage Festival in Louisiana. That happens every Spring over a 2 week period of time, and it’s a beautiful festival because it’s so well organized, and it’d also alot of fun at the same time, and it’s not terribly expensive, they try to keep it reasonable for everybody to be able to enjoy it . There’s great food and beautiful crafts, handmade crafts, and many stages and great artists from all over the world, but specializing in the local New Orleans music scene which is so unique and so wonderful. I’ve been to that festival many times when I lived in the States. Also, mostly I work in Germany, and I really like the festivals in Germany, they do such a good job, at organizing and getting very special performers, so I like the Rudolstadt Festival and the Bardentreffen Festival. Those are 2 that come to mind. There are so many cool clubs in many places! I can’t even start o name them! But the festivals are very memorable.

Alan – Do you know any czech musicians or bands?
Eli: Oh let’s see, CzechI would love to know more Czech artists and musicians. I am particularly interested in Jazz players, saxophone, bassists, drummers. I have heard bassist Pavel J Ryba, (if I say his name correctly). I’ve heard him on a live video on the internet, and we have mutual friends, so I’d love to meet him. I know a Czech saxophon player named Joe Kucera, who lives in Berlin. He’s such a nice person and an easy, fluid player. I’ve heard him only one time, but very memorable. Those 2 guys, Pavel and Joe, and I look forward to learning more Czech musicians, and I’m sure I will!

Alan – You are a long time on a scene. Do you have any unfulfilled musician dream?
Well actually, I’m living my dreams right now, every day! It just keeps getting better, so I’ll keep following the road I’m on and see where it leads…

Alan – What 3 songs do people wanna hear at concerts? and what is your opinion?
Eli: Ok, 3 songs, that people wan to hear at concerts…I think one song is, „Sanctuary“, which is an older song of mine from my 4th album, „Hurricane of Change“, but we’ve re-recorded this song as a new version with a string quartet, on my new album, „Silence is Rising“, which is released in Spring 2019. This song, „Sanctuary“ is a timeless theme that continues to be realevant especially today, when so many people need a sanctuary, and a safe place where they feel protected.

Also my song, „Missing Love“, from my 5th album, „Slow Release“, is a very memorable song that people ask to hear again and again.

As well as another song from „Slow Release“, is „The Ghost of my Blues“, it’s a swinging blues/jazz songs that people remember and want to hear again.

So it would be Sanctuary, Missing Love, and Ghost of my Blues

Alan – What is your favourite 3 songs from you?
Eli: Oh, great, thank you, now I get to chose 3 songs! But I have 7 albums of original songs and I like of them, so it’s hard to chose only 3! but I can say that I really like the title cuts of my last 2 albums, „Polishing Stones“ and „Silence is Rising“, and also, from my 5th album, „Slow Release“, I still play the song „Missing Love“.
Right now I’m promoting my new album, „Silence is Rising“, so I’d like to refer to the songs from that disk. The first song „No One’s Woman“, that we’ve made into a very interesting music video that you can find on the internet and YouTube and on my website, No One’s Woman. And another song that I really alot that other people like too, is called „The Alchemy of Being Human“, and the third song from my new album I really like is the title cut, „Silence is Rising“.

Alan – What do you wanna say to your fans in czech republic?
Okay, I’d like to say thank you for listening and for being curious about my music and for being curious about all music in general! Musicians are going through a difficult time right now, because of the internet and file sharing and streaming – it’s become very difficult to earn a living as a musician now, but there are still live concerts and this is where we can connect with the audience and real people. The internet is alright for getting some music out there and for you to be able o listen and have a taste of what we do, but LIVE music is the real thing, so I want to thank the public for supporting and coming out to enjoy real music, not just virtual!

Kontakt

Logo ATTACKER 22
Redakce:
ATTACKER OF MUSIC
Neklanova 2
České Budějovice
37001
tel: 778 532 591
email: attackerofmusic@seznam.cz

Vstupenky na veškeré akce

smsticket

Info magazín

StudioCI6

CI6 Rock TV - rozhovor s kapelou Purnama

Pirates of the Pubs - rozhovor

NARTTU - "Pod Nátlakem"

Starší příspěvky