Home » Akce » Rozhovor se Susan Santos – Blues, Rock, american roots rock.

Rozhovor se Susan Santos – Blues, Rock, american roots rock.

     

Ahoj
Alan – Děkujeme, že jste pro naše médium byla ochotna udělat rozhovor.
Susan – Má radost.

Alan – Kdo jste a kdo odpovídá na otázky?
Susan – Jsem Susan Santos, skladatelka, kytaristka a zpěvačka ze Španělska. Hraji rock, blues a american roots rock. Natočila jsem 5 alb a hrála jsem skoro po celé Evropě, USA a Mexiku.

Alan – Kolikrát jste hráli v České republice?
Susan – Nikdy jsem tam nebyla, takže doufám, že to bude letos možné, a poprvé.

Alan – Kde vás můžeme najít?
Susanhttps://www.instagram.com/susan_santos/
www.facebook.com/susansantosband
www.susansantos.info
https://open.spotify.com/artist/0HY99I5X91cnZEfUZ4bOCD?si=HWwoQI7WRrmSwjCuPBaaPQ

Alan – Kdyby se někdo zajímal o vaše vystoupení v České republice, kde by vás mohl kontaktovat?
Susan – Na mých webových stránkách www.susansantos.info

Alan – Jaké je vaše poslední album a co plánujete?
Susan – No U Turn je moje páté album a bylo nahráno v Madridu (Španělsko) nahrané a smíchené v Los Angeles v Kalifornii producentem Peterem Doellem (pracoval pro Glenn Frey, Steve Miller, Willie Nelson, Tom Petty ..). Vydáno bylo 11. ledna 2019. Letos budu hrát také v Holandsku, Itálii, Mexiku, Los Angeles a Texasu.

Alan – Kde v češtině bylo nejlepší město hrát a proč?
Susan – Miluji Prahu, tam bych chtěla hrát.

Alan – Máte nějaký oblíbený festival?
Susan – Znám spoustu skvělých festivalů po celém světě, myslím, že nemohu říci který je nejlepší … Možná „Crossroads“

Alan – A v cizích zemích? Máte nějaký oblíbený festival nebo klub?
Susan – V Chicagu miluji Buddy Legends, Antone v Austinu, Nothing v Londýně… a mnoho dalších.

Alan – Znáte nějaké české muzikanty nebo kapely?
Susan – Ne, ale pokud mi doporučíš české kapely, ráda si je poslechnu.

Alan – Jste na scéně dlouho. Máte nějaký nenaplněný hudební sen?
Susan – Samozřejmě mám hodně hudebních snů. Vždy je třeba mít iluze.

Alan – Jaké 3 skladby chtějí lidé slyšet na koncertech? a jaký je tvůj názor?
Susan – Na koncertech chce publikum slyšet Rattlesnake, Slow Down a samozřejmě A Slow blues, vědí, že hodně improvizuji, mají hudební dynamiku …

Alan – Jaké jsou vaše oblíbené 3 písně pro vás?
Susan– Call me the breeze , J.J. Cale
Tube Snake Boogie, Z.Z. Top
Sleepwalk, Santo & Johnny

Alan – Co chceš říct svým fanouškům v České republice?
Susan – Jdi se podívat na živou hudbu, bez tebe by muzikant neexistoval. Doufám, že posloucháš moje nové album.
Dík!
www.susansantos.info

Interview with Susan Santos
Blues, Rock, American Roots Rock
Hello
Alan – Thanks for being able to make a interwiev for our medium.
Susan – You’re wellcome. It’s a Pleasure.

Alan – Who are you and who answers questions?
Susan – I’m Susan Santos, A songwriter, guitarist & singer from Spain. I play rock, blues & american roots.
I records 5 albums and I played around Europe , USA & México too.

Alan – How many times were u playing in Czech republic?
Susan – I’ve never been there so I hope I hope that it will be possible this year.

Alan – Where can we check you out?
Susan – https://www.instagram.com/susan_santos/
www.facebook.com/susansantosband
www.susansantos.info
https://open.spotify.com/artist/0HY99I5X91cnZEfUZ4bOCD?si=HWwoQI7WRrmSwjCuPBaaPQ

Alan – When someone would have interest in your concerts in Czech Republic, where they can hit you out?
Susan – In my website, You could see all my tour dates: www.susansantos.info

Alan – Whats your last album, and what are you planing to do?
Susan – No U Turn is my fifth album and was recorded in Madrid (Spain) produced & mixed Los Angeles, California and mastered by Peter Doell (worked for Glenn Frey, Steve Miller, Willie Nelson, Tom Petty..). The released was 11 January 2019. This year I’ll play in Holland, Italy, Mexico , Los Angeles & Texas, too.

Alan – Where in Czech was the best city to play, and why?
I’d love Praga, I’ve never played there, but I want to go .

Alan – Do you have any favourite festival?
Susan -I know a lot of great festivals around The World, I think i couldn’t say this is the best ….Maybe “Crossroads”

Alan – And in foreign countries? do you have any favourite festival or club?
Susan – In Chicago, I love Buddy Legends, Antone’s in Austin, Ain’t nothing in london….and a whole lot more.

Alan – Do you know any czech musicians or bands?
Susan – No, but if you recommend me Czech bands, I’d love listening to them.

Alan – You are a long time on a scene. Do you have any unfulfilled musician dream?
Susan – Of course, I have a lot a musician dream. Always need to have illusions.

Alan – What 3 songs do people wanna hear on koncerts? and what is your opinion?
Susan – In my Gigs, the audience wanna listen Rattlesnake, Slow Down, and of course, A Slow blues , They know I improvise a lot, musical dynamics…

Alan – What is your favourite 3 songs from you?
Susan- Call me the breeze , J.J. Cale
Tube Snake Boogie, Z.Z. Top
Sleepwalk, Santo & Johnny

Alan – What do you wanna say to your fans in czech republic?
Susan – Go to see live music, without you , Musician would not exist. I hope you listen my new album.
Thanks!

Kontakt

Logo ATTACKER 22
Redakce:
ATTACKER OF MUSIC
Neklanova 2
České Budějovice
37001
tel: 778 532 591
email: attackerofmusic@seznam.cz

Vstupenky na veškeré akce

smsticket

Info magazín

StudioCI6

CI6 Rock TV - rozhovor s kapelou Purnama

Pirates of the Pubs - rozhovor

NARTTU - "Pod Nátlakem"

Starší příspěvky