Home » Akce » Sleave – Richmond Virginie

Sleave – Richmond Virginie

     

Sleave – Richmond Virginie

Sleave je dynamická čtyřka, jejíž zvuk spojuje prvky alternativního rocku, punku a amerického hardcore. Zároveň připomíná americký grunge a emo styl 90. let.
Vznikli v Richmondu, v roce 2016. Sleave začal poté, co se Julien Robert a Charlie Bowen sešli na párty, kde zjistili že mají společný zájmem o melodický punk a alternativní hudbu. Během krátké doby se povídání proměnilo v kompletní projekt.
V období dvou let kapela rostla, vydala debutové dva singli („Gold EP 2016“ a „Better Now / Empty Talk 7“ 2017). Odehrály nespočet koncertů v Richmondu a okolí. V roce 2018 se skupina rozhodla že je čas natočit dlouhohrající albu, což také udělala. Zatím exituje jen stopový záznam.
Dlouhohrající album „Don’t Expect Anything“ bude vydáno v rámci Engineer Records na podzim 2019.Kapela pracovala neúnavně s pomocí Pedro Aida z Audio Verite Studios a Andrease Magnussona, s nimiž oba spolupracovali na předchozích verzích. Během této doby, se přidal Daniel Salinas jako kytarista, Seth Tony nahradil Sama Mclellanda na basu a aktuální Sleave je komplet.
Konečně, v červnu 2019, Sleave oznámila své partnerství s britským labelem Engineer Records.
Rozhovor se skupinou přineseme na podzim po vydání alba.
https://www.facebook.com/sleaverva/

Sleave – Richmond Virginia

Sleave is a dynamic four whose sound combines elements of alternative rock, punk and American hardcore. At the same time, it reminds the American grunge and emo style of the 1990s.
They were created in Richmond in 2016. Sleave began after Julien Robert and Charlie Bowen gathered for a party where they found that they had a common interest in melodic punk and alternative music. Within a short time the conversation turned into a complete project.
In a two-year period, the band grew, released their debut two singles („Gold EP 2016“ and „Better Now / Empty Talk 7“ 2017). They have played countless concerts in and around Richmond. In 2018, the band decided it was time to make a long-playing album, which it did. So far, there is only a track record.
The long-playing album „Don’t Expect Anything“ will be released in Engineer Records in autumn 2019. The band worked tirelessly with the help of Pedro Aida from Audio Verite Studios and Andreas Magnusson, with whom they both worked on previous releases. During this time, joined Daniel Salinas as a guitarist, Seth Tony replaced Sam McLelland on bass and the current Sleave is complete.
Finally, in June 2019, Sleave announced its partnership with British label Engineer Records.
We will bring an interview with the group in the autumn after the album is released.

Kontakt

Logo ATTACKER 22
Redakce:
ATTACKER OF MUSIC
Neklanova 2
České Budějovice
37001
tel: 778 532 591
email: attackerofmusic@seznam.cz

Vstupenky na veškeré akce

smsticket

Info magazín

StudioCI6

CI6 Rock TV - rozhovor s kapelou Purnama

Pirates of the Pubs - rozhovor

NARTTU - "Pod Nátlakem"

Starší příspěvky