Home » Akce » Rozhovor se skupinou the Legendary Stoner Rock z Mnichova.

Rozhovor se skupinou the Legendary Stoner Rock z Mnichova.

     

Rozhovor se skupinou the Legendary Stoner Rock z Mnichova.

Alan – Ahoj kluci, díky za to, že jste si udělali čas na náš rozhovor. Kdo jste, a kdo odpovídá na otázky?
T – Ahoj, jsem Torsten, zpěvák a kytarista.
B – Ahoj, a já jsem Sebastian, basák.
A jsme skupina the Legendary z Bavorska.

Alan – Kolikrát jste již hráli v České republice?
T: – Nikdy jsem v České republice nehráli, rádi bychom.

Alan – Kde vás můžeme vidět, slyšet?
T – Najdete nás na Facebooku, jsme na Spotify, ITunes. Můžete také jednoduše jít na naše stránky thelegendaryband.com a odtud najdete vše.

Alan – Když by měl někdo zájem o vaše koncerty v České republice, komu mohou napsat?
T – No, v současné době nemáme žádné koncerty plánované pro Českou republiku, ale mohou nás navštívit v Berlíně nebo někde blízko, prozatím.

Alan – Jaké je vaše poslední album a co plánujete dál?
T – Poslední album bylo pojmenováno „Let´s get a little high“. Poslechnout si ho můžete vesměs všuáde na internetu. Právě teď jsme ve fázi psaní nových písní pro nové album, které, doufejme, začneme nahrávat do konce tohoto roku.

Alan – Jaké město je pro vás v Česku nejkrásnější a proč?
B – Ještě jsme s Legendary v České republice nehráli, ale v Praze jsem hrál několikrát s mojí bejvalou kapelou, co mohu říci – Praha je krásné město s velkými kluby a publikum bylo také
skvělý.

Alan – Máte nějaký oblíbený festival?
T – Opravdu se mi líbí „Rock am Ring“ nebo „The Hurricane Festival“. Je to blízko k mému domu, takže nemusím řídit tak daleko.

Alan – Znáte nějaké české hudebníky nebo kapely?
B – Neznám moc Českých kapel. Poslouchám Squaw a Dymyty a znám také pár písní Traktoru, ale já myslím, že Squaw je moje nejoblíbenější Česká kapela.

Alan – Máte zájem o spolupráci s českým interpretem, a pokud ano, s kým?
T – Já opravdu nevím, je jich mnoho, abych byl upřímný, ale asi bych to udělal, proč ne!

Alan – Jste na hudební scéně relativně dlouho. Máte nějaký nesplněný hudební sen?
T – Jo, hrát v České republice!

Alan – Jaké písničky si lidé chtějí poslechnout na koncertech a jaký je váš názor?
T – Vždycky chtějí slyšet všechny písně. Ještě nemáme mnoho vydaných alb. Nemáme sto písní, ze kterých si vybereme, takže vždy hrajeme všechno, co máme, a pak některé zahrajeme i dvakrát. To si myslím. Víš, rád hraju na koncertech tolik písní, kolik je jen možné, jen abych měl opravdu pěknou, dlouhou a vyvedenou show.

Alan – Jaké jsou vaše oblíbené tři skladby od vás?
T und B – To je těžké, je to asi “Let´s get a little high”, “Shot in the dark” and “Half a devil”. To jsou pravděpodobně tyhle, líbí se nám nejvíce, v tuto chvíli. Ale může se to změnit.

Alan – Co byste chtěli říct svým fanouškům v České republice?
T und B – No, lidi, dávejte si pozor na „The Legendary Band“. Nemůžeme se dočkat, až přineseme naši hudbu k vám!
https://thelegendary.bandcamp.com


Interview with the Legendary Stoner Rock from Munich.

Alan – Hi Guys, thanks for being able to make the time for our interview today. Who are you and who will answer our questions today?
T – Hi, I am Torsten, the vocalist and guitar player.
B – Hi, and I am Sebastian, the bass player.

Alan – How many times have you been playing in the Czech Republic already?
T – I have actually never played in the Czech Republic before, but yeah, I`d really like to.

Alan – And where can we check you guys out?
T – You can find us on Facebook, we´re on Spotify, ITunes. You can also simply go to thelegendaryband.com and from there you will find everything.

Alan – When someone would have interest in your concerts in the Czech Republic where can they come and see you?
T – Well, currently, we don´t have any gigs planned for the Czech Republic, but they can come and see us in Berlin or somewhere close, for now.

Alan – What is your last album and what are you planning next?
T – The last album was called “Let´s get a little high”. It´s out and you can find it everywhere. Right now, we are writing new songs for the new album which we will hopefully start to record by the end of this year.

Alan – Where in the Czech Republic was the best city to play and, why?
B – We haven´t played with the Legendary in the Czech Republic yet, but I played several times in Prague with my former band and what I can say – Prague is a beautiful city with great clubs and the audience was also great.

Alan – Do you have any favorite festival?
T – I really like the “Rock am Ring” or “The Hurricane Festival”. It´s close to my home, so I don´t have to drive that far.

Alan – Do you know any Czech musicians or bands?
B – I don´t know so many Czech bands. I listen to Squaw and Dymyty and I also know a few songs of Traktor but I think Squaw is my favorite band.

Alan – Would you be interested in cooperating with any Czech interpreter, and if yes, with whom?
T – I don´t really know that many, to be honest, but I would probably give it a go, why not!

Alan – You have been on the scene for a long time. Do you have any unfulfilled musician dream?
T – Yeah, to play the Czech Republic!

Alan – What songs do people want to hear at the concerts, and, what is your opinion?
T – They always want to hear all the songs. We don´t have that many released albums yet. We don’t have a hundred songs to chose from, so we always play everything we have, and then some, so. That´s what I think, you know, I like to play as many songs as possible, at a show, just to have like a really nice, long show.

Alan – What are your favorite three songs from you?
T und B – It´s hard, it´s probably “Let´s get a little high”, “Shot in the dark” and “Half a devil”. Those are probably the most, the songs I like the most, at the moment. But it may change.

Alan – What would you like to say to your fans in the Czech Republic?
T und B – Well, people, watch out for “The Legendary Band”. We can´t wait to bring our music to you!

https://thelegendary.bandcamp.com
https://www.youtube.com/watch?v=NquBVZGRSgk

Kontakt

Logo ATTACKER 22
Redakce:
ATTACKER OF MUSIC
Neklanova 2
České Budějovice
37001
tel: 778 532 591
email: attackerofmusic@seznam.cz

Vstupenky na veškeré akce

smsticket

Info magazín

StudioCI6

CI6 Rock TV - rozhovor s kapelou Purnama

Pirates of the Pubs - rozhovor

NARTTU - "Pod Nátlakem"

Starší příspěvky