Home » Akce » Rozhovor Spencer Bohren Blues, Goospel, roots, rock

Rozhovor Spencer Bohren Blues, Goospel, roots, rock

     

Rozhovor Spencer Bohren – Blues, Goospel, roots, rock /R.I.P/

Klaus – Povězte nám o sobě a vašem profesionálním hudebním životě.
Spencer Bohren – Jmenuji se Spencer Bohren. Narodil jsem se a vyrostl na místě zvaném Casper, Wyoming, ve 4. největším státě v Americe, ale je to stát s nejmenším počtem lidí. Jsem jedním z mála lidí, kteří „escape“ Wyomingu. Žiji v New Orleans, Louisianě. Důvodem je to, že to je nejhudější místo, jaké jsem kdy viděl a to je ideální. Od roku 1964 jsem profesionálním hudebníkem, což je více než 50 let. Moje hudba je většinou inspirována lidovou tvořivostí, americkou nekomerční hudbou: blues, goospel, country, old-time, rock. A píšu písně z vlastního pohledu, za použití hudebních kořenů. Začal jsem pracovat a nahrávat v roce 1984, když jsem byl profesionální muzikant už 20 let. Byl jsem vychováván v rodině s goospelem, takže hudba byla vždy součástí mého života. Nikdy jsem si nemyslel, že bych se stal profesionálním muzikantem. Vždycky jsem si myslel, že budu jen hrát. Takže to není něco, co jsem si myslel na začátku. I když jsem byl mladý, nenechal jsem se ovlivnit trendy. Věděl jsem, že můžu zpívat a hrát takhle, tak jsem to začal dělat. Začal jsem hrát profesionální koncerty když mi bylo čtrnáct let,To už je dávno, hodně nahrávek, dlouhá kariéra. Hrál jsem přes 130 turné v Evropě i turné po Japonsku a nekonečné mnoho koncertů v Americe. Řekl bych, že že to je život v pohybu.
Pokud jde o inspiraci, kterou jsem čerpal, musím říci, že je to těžké vymezit jednotlivé inspirace ze světa lidové hudby. Ale miluji jsem country blues, primitive blues od lidí jako je Skip James, Blind Lemon Jefferson, Blind Blake. A nakonec electro blues Muddy Waters, Howlin Wolf. Mám rád old country music. Hank Williams je můj favorit, ale i jiní: Jimmie Rodgers, Carter family. Old country music je tak hluboká. Americké životní příběhy jsou v těch písních a ty příběhy mám rád. Většinou jsem byl inspirován postavami. Když vidím někoho hrát mna kytaru něco zajímavého, a neznám to, zeptám se, jak to udělal a aby mě to naučil. Totéž platí pro kapely, které se mi líbily. Když jsem se poprvé učil hrát, hodně přátel bylo kolem. Učil jsem se od nich. Pokud jsem se něco naučil, co neznali, učil jsem je to zase já. Takže spousta rané inspirace byla společná s přáteli. Samozřejmě, jako umělec nikdy přesně nevíte, co všechno inspirací je. Jsem generace kdy poprvé Beatles přiletěli do Ameriky, kdy poprvé člověk mohl slyšet v rádiu Rock n Roll (hlavně Elvise) a mnoho dalšího, co prostě bylo v mých 14 letech poprvé pro celý svět. Tak to byla inspirace také. Drtuhá vlna inspirace byli: Jimi Hendrix, the Jefferson Airplane, no a já jsem byl součástí toho všeho. A ze všech těch vlivů, skončíte se zvukem, o kterým jste přesvědčen že je to váš vlastní zvuk. No a takhle se to asi celé stalo

Klaus – Které momenty ve vaší kariéře byly nejdůležitější? Máte nějaké životní zajímavé momenty?
Spencer Bohren – Životní momenty, hudební body? ~ Předpokládám, že první byl když jsem zjistil, že v kostele není hudba. Byl jsem hodně mladý. Ale v rádiu jsem slyšel hudbu, která nebyla o Ježíši. Doma jsme spívali jen křesťanskou tématiku. To byl zlom. Další zlom bylo, když jsem vstoupil do své první kapely. První album bylo zlomovým bodem. Ale v kariéře, která trvá více než 50 let, máte hodně životních momentů. Udělal jsem tolik alb a všechny jsou zlomovým bodem, protože každý z nich, bylo určitou etapou mého života. A pak dál. Moje první evropské turné bylo obrovským zlomem. Setkání s Reinhardem Finkem bylo zlomovým bodem, nemyslel jse že se staneme přáteli. To byl pro mě skutečný dar. Ale většinou věnujte svůj život své kariéře a snažíte se být nejlepší, jak můžete na každé úrovni. To jsou nej momenty.

Klaus – Máte nové album, Makin ‚Home to You. Prosím řekni mi více o myšlence a více o textech.
Spencer Bohren – Makin ‚to Home to You je píseň, která byla napsána o mně a mé ženě Marilyn. A je to píseň, kterou jsem vlastně nikdy nenahrál. Nezpíval jsem to, ale když jsem začal hrát s mladšími muzikanty, Whippersnappers, vzpomněl jsem si na tuto píseň. Když ji hrajem, je to nostalgier! To byl nový začátek nahrávek kapely, s novými muzikanty. Nahrávat jsme začali v Německu u Reinharda z Valve records kde jsme nahráli čtyři sólové písně, z nichž tři jsou na albu. Druhá sólová píseň bude pravděpodobně jednou z písní na další desku. Píseň na albu Makin ‚to Home to You je asi polovina původní, a některé z nich jsem si vypůjčil od svých přátel. Existuje pár písní, které mám hodně rád. Jedna z nich se jmenuje „Lost Forever in Your Kiss“. Je to velmi sladká píseň, ale opravdu ji mám rád, jde o lapsteel. Hraju lapsteel v zcela jedinečným způsobem, takže je to něco, co nikdo nikdy neslyšel. Co se týče ostatních písní, napsal jsem „Thief in the Night“ „The River’s Risin“. Další je politická „In the Absence of the Sacred“, ve které mluvím o politice v Americe, o nefunkční, smutné, deprimující politice v Americe. Na album jsme nasadily různé hudební žánry pro pestrost..

Klaus – Nové album Makin ‚to Home to You bylo vydáno německým vydavatelstvím Valve Records. Řekněte nám více o této společnosti.
Spencer Bohren – Můj vztah s Valve Records začal před téměř 20 lety, známe se s Reinhardem Finkem 20 let. V Tube Temple v Solingenu, se podílel na 11 albech. Takže dlouholetá spolupráce. Reinhard a já jsme udělali v Solingenu pouze mé party. Nahrával jsem i na jiných místech.Hlavně v New Orleans, a pak Valve Records vydali album pro Evropu, zatímco já vydával pro Ameriku. Tento nápad vznikl ve Valve Records oni pro Evropu já pro Ameriku, a dopadlo to vždy dobře. Mám v úmyslu vydávat a spolupracovat s Valve records tak dlouho, jak to bude jen fungovat.

Klaus – Co víte o Německu, a znáte někoho z Německý hudební scény?
Spencer Bohren – Protože jsem hrál po Německu od severu na jih, a mám spoustu přátel v Německu, mohu říci že Německo znám velmi dobře. Znám i dost lidí z Německého show bussiness. Jak z nahrávacích společností, tak muzikantů.. Cítím se být součástí Německé subkultury.

Klaus – Jaké máš oblíbené píseň ze svích starších alb a oblíbené skladby od jiných muzikantů?
Spencer Bohren – Oblíbené písně ~ Boy! to je pro mě vždycky těžké, protože jich je mnoho. Je to pro mě opravdu těžké říci. Musím mluvit o svém posledním albu opravdu se mi líbí titulní skladba, „Makin’ it Home to You „tu mým rád. Také se mi líbí „“Is Your Heater Hot Tonight . “To je další oblíbená věc. A opravdu se mi líbí „“I’ve Been Delivered, “což je skladba celé kapely, a zpíváme ji všichni, celá skupina, nazývám ji evangelium raveup. A to není jediná věc, která se mi líbí, toto se mi asi tak hlavně vybavilo. Staršíalba mam rád, ale nemám tak oblíbené skladby jako tyto. Mám rád jedno z mých alb s názvem Tempered Steel. Zde je vše postaveno na lapsteelové kytaře, zde mám opravdu rád píseň „Ring.“ Them Bells. “Je to první skladba na albu. Napsal ji Bob Dylan a původně se nahrávala v v New Orleans. To je krásná píseň a já jsem poctěn že ji mohu hrát. Ale pokud jde o favority z jiných alb, tak nějak všechny. Ostatní umělci – samozřejmě mám oblíbené písně jiných umělců. Je jich prostě moc. Miluju Beatles, miluju Muddy Waters. Mám rád obskurní hudbu od J B Lenoir nebo filmovou tvorbu od Appalachian. Spoustu black New Orleans muziky, která se mi líbí. Ale oblíbené písně? Mám 5000 oblíbených písní.

https://www.spencerbohren.com/
https://www.youtube.com/watch?v=EBveig6oKdI

Angl.version

Spencer Bohren Interview – Blues, Goospel, Roots, Rock

Klaus – Please tell us about you and your professional music life.
Spencer Bohren – My name is Spencer Bohren. I am born and raised in a place called Casper, Wyoming, in the 4th largest state in America but the state with the fewest people. I am one of a very few people who “escape” Wyoming. I live in New Orleans, Louisiana, now. The reason is because it is the most musical place I have ever been and it continues to be that. I have been a professional musician since 1964, which is over 50 years now. My music is mostly inspired by folk music, American non-commercial music: blues music, gospel music, country music, old-timey music. And then I write songs from my own perspective using musical roots that have happened before. I started making records in 1984, having been a professional musician for 20 years. I was raised in a gospel-singing family, so music was always part of my life. I never thought of becoming a professional musician. I just always thought that I was a musician. So it’s not something I decided to do. Even when I was young, when I would hear artists on the radio or I would hear songs, it was never something that confused me. I knew I could sing and play like that, so I just started doing that. I started playing professional gigs when I was fourteen years old so that’s been a long time, a lot of records, a long career. I’ve played over 130 tours in Europe and tours over in Japan and endless tours in America. It’s been a life in motion, you might say. I definitely have some
miles on me.
As far as inspiration, which artists I was inspired by, I would have to say it’s hard to pin down single inspirations from the world of folk music. But I loved country blues, primitive blues by people like Skip James, Blind Lemon Jefferson, Blind Blake. And then eventually the electric blues of Muddy Waters, Howlin’ Wolf. That stuff just knocked me out. I love older country music. Hank Williams is a particular favorite of mine but there are others: Jimmie Rodgers, the Carter family. The old country music is so deep. America’s stories are in those songs and I love those stories. Largely, though, I was inspired by people. I might see someone that played something on the guitar, and I’d ask them how they did it and they would show me. The same with bands that I really liked. In the days when I was first learning to play, a lot of my friends were carrying guitars around. If they learned something, I learned it from them. If I learned something, then they would learn it from me. So a lot of the early inspiration was just the community. Of course, as an artist, you never really know exactly what all the inspirations are. I mean, I was there when Elvis Presley was on the radio, I was listening to Hank Williams when I was very young. I was 14 when the Beatles came to America. You couldn’t miss that. All the music that happened after that: Jimi Hendrix, the Jefferson Airplane ~ I was part of all that. And out of all of those influences, you end up with a sound, hopefully a sound that is your own. And I think that is exactly what has happened.

Klaus – Which moments in your career were most important? Do you have some turning moments?
Spencer Bohren – Turning moments, turning points for me musically ~ I suppose the first one was
when I discovered there was music that was not in the church. I was pretty young. But I heard music on the radio which was not about Jesus, which was all that we sang about at home. That would be a turning point. Another turning point was when I joined my first band. Making my first album would be a turning point. But again, in a career that is more than 50 years, you’ve got a lot of turning points, you know. I have made so many albums and they are all a turning point of sorts because each one makes a statement of where you are at that time. And then you move on. My first European tour would be a huge turning point. Meeting Reinhard Finke would be a turning point because I don’t think Reinhard Finke or I ould expect to become friends like we did and that’s a real gift. But mostly, you dedicate your life to your career and you try to be as excellent as you can at
every level. That’s the deal.

Klaus – You have your new album for sale, Makin’ it Home to You. Please tell me more about the idea for the album and the more about the text of the lyrics.
Spencer Bohren – Makin’ it Home to You is a song that was written about me and my wife Marilyn. And it’s a song that I never actually recorded. I didn’t really sing it but when I started to play with these younger musicians, the Whippersnappers, I remembered this song. And when they play it, it’s just exciting! The arrangement they came up with is very cool. So that was the beginning of the band recordings, the recordings with other musicians. The record was started in Germany with Reinhard from Valve Records, and we recorded four solo songs, three of which are on the album. The other solo song will probably be one of the songs on the next record. The songs on the album Makin’ it Home to You are about half original, and some of them I borrowed from friends of mine. There are a couple of songs that I found that I fell in love with. One of them is called “Lost Forever in Your Kiss.” It’s a very syrupy kind of song but I really do like playing it on the lapsteel, which is an instrument I am well-known for. I play the lapsteel in a completely unique way, so it’s like something no one has really ever heard before. As far as the other songs, I wrote one called “Thief in the Night.” I wrote one called “The River’s Risin’.” There is a political one called “In the Absence of the Sacred” in which I talk about the politics in America, the dysfunctional, sad, depressing politics in America right now. There are a lot of different styles of roots music on the record, and I am really happy about it.

Klaus – The new album Makin’ it Home to You has been released by the German label Valve Records. Tell us more about this corporation.
Spencer Bohren – My relationship with Valve Records started pretty close to 20 years ago, I suppose, and in the ensuing 20 years Reinhard Finke, whose label it is and who has a studio called the Tube Temple in Solingen, has been the engineer and the producer and a collaborator on 11 albums that I’ve made. So this is merely the latest one. Many of them Reinhard and I made in Solingen, just the two of us. Some of the records were made in other places, say, New Orleans, and then Valve Records put the album out in Europe, while I put it out in America. But mostly Valve Records was an idea that we both tried and it worked out really well. I intend to keep making records with Valve Records as long as it works.

Klaus – What do you know about Germany and do you know someone from the German music industry?
Spencer Bohren – Everything I know about Germany either comes from all the regular stuff that everybody thinks they know about Germany or comes from my being in Germany and meeting with friends. So I actually probably know quite a bit about Germany. I have traveled extensively in Germany. I have played lots of concerts in lots of different kinds of venues from the north to the south. I have done a little bit in the east. I feel like I know quite a bit about Germany and I definitely know people from the German record industry. There are the record label people but I know a lot of German musicians. Every time I come over I meet more people who are involved in touring or music or publishing or whatever. So, yeah, I feel like I am a part of a subculture of German music fans and German musicians.

https://www.spencerbohren.com/
https://www.youtube.com/watch?v=EBveig6oKdI

Kontakt

Logo ATTACKER 22
Redakce:
ATTACKER OF MUSIC
Neklanova 2
České Budějovice
37001
tel: 778 532 591
email: attackerofmusic@seznam.cz

Vstupenky na veškeré akce

smsticket

Info magazín

StudioCI6

CI6 Rock TV - rozhovor s kapelou Purnama

Pirates of the Pubs - rozhovor

NARTTU - "Pod Nátlakem"

Starší příspěvky