Home » Akce » Alan Rohan – rozhovor s Ken Hensley, žijící legendou Uriah Heep

Alan Rohan – rozhovor s Ken Hensley, žijící legendou Uriah Heep

     

rozhovor s Ken Hensley  žijící legenda Uriah Heep

Ahoj
AlanDěkuji že jste poskytl rozhovor pro naše médium.

AlanKdo jsi a kdo odpovídá na otázky?
Ken – Ahoj! Jmenuji se Ken Hensley a já odpovím na otázky

AlanKolikrát jste hráli v České republice?
Ken – Hodně… mnoho let! Pravděpodobně 50 – 100 krát.

Alan – Kde tě můžeme najít?
Ken – Na Facebooku, VK nebo na mých webových stránkách www.ken-hensley.com

Alan – Kdyby měl někdo zájem o vaše koncerty v České republice, kde by vás mohli zastihnout?
Ken – Jak je uvedeno výše!

Alan – Které je vaše poslední album a co plánujete dělat?
Ken – Moje poslední album se jmenuje areRare & Timeless¨, které vydalo BMG v roce 2018. Toto CD bude k dispozici na mých koncertech. Mám mnoho plánů včetně nového alba pro rok 2020 a právě jsem dokončil scénář pro můj první pódiový muzikál.

Alan – Kde v Čechách je podle vás nejkrásnější město a proč?
Ken – Nemůžu si vybrat! Pro mě jsou všechny koncerty i města skvělé, ať jsou kdekoli!

Alan – Máte nějaký oblíbený festival?
Ken – Mám jich spoustu, ale nejraději vzpomínám na 100 000 lidí, kteří před několika lety zpívali sbor Lady In Black v Hamburku.

Alan – A v zahraničí? máte nějaký oblíbený festival nebo klub?
Ken – V roce 2018 jsme spolu s Live Fire hráli pro 35 000 lidí na festivalu v ruském Novokuznetsku a to bylo úžasné! Natočili jsme live film a album, budou vydány později v tomto roce, někdy ke konci tohoto roku.

Alan – Znáte nějaké české hudebníky nebo kapely?
Ken – Pravděpodobně Alan … prostě si je nepamatuj! Promiňte …

Alan – Vadilo by ti spolupracovat s nějakým českým interpertem, a jestli ano s kým?
Ken – Pokud máte na mysli tlumočníka a promo, vždy jsem si užil práci s Lea Melnikovou a doufám, že tam bude tentokrát taky!

Alan – Jste na scéně dlouho. Máte nějaký nesplněný hudební sen?
Ken – Ano! Spousta z nich a já jsem nadšený z honění každého z nich!

Alan – Jaké 3 skladby chtějí lidé slyšet na koncertech? a jaký je váš názor?
Ken – 3? Chtějí slyšet všechny! July Morning, Lady In Black, Easy Living atd. Rád tyto skladby vždy pro ně zahraji.

Alan – Jaké jsou vaše oblíbené 3 skladby od vás?
Alan – Nemohu odpovědět …. je jich tolik.

Alan – Co chceš říct svým fanouškům v české republice?
Ken – Těším se, až si společně v Česku opět zarockujeme.

http://www.ken-hensley.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Dlmfze6UM14
https://www.youtube.com/watch?v=kMs7SLDFZdI
https://www.youtube.com/watch?v=kr8d04F7Dk8

—————————————————————————————————————

interview with Ken Hensley
living legend Uriah Heep

Hello
Alan – Thanks for being able to make a interwiev for our medium.

Alan – Who are you and who answers questions?
Hi! My name is Ken Hensley and I will be answering the questions

Alan – How many times were u playing in Czech republic?
A lot … over many years! Probably between 50 and 100 times.

Alan – Where can we check you out?
On Facebook, VK or my web site www.ken-hensley.com

Alan – When someone would have interest in your concerts in Czech Republic, where they can hit you out?
As above!

Alan – Whats your last album, and what are you planing to do?
My last album is called ¨Rare & Timeless¨, released by BMG in 2018. This CD will be available at my shows there.
I have many plans including a new album for 2020 and I have just completed the script for my first stage musical.

Alan – Where in Czech was the best city to play, and why?
I can´t pick one! For me all shows are great, wherever they are!

Alan – Do you have any favourite festival?
I have a lot of them but my greatest memory is hearing 100,000 people singing the chorus of Lady In Black in Hamburg some years ago.

Alan – And in foreign countries? do you have any favourite festival or club?
In 2018, me and Live Fire played to 35,000 people at a festival in Novokuznetsk, Russia and this was amazing! We filmed and recorded this show and the film and album will be released later this year.

Alan – Do you know any czech musicians or bands?
Probably Alan … just don´t remember them! Sorry …

Alan – Would you mind to cooperate with any czech interpert, and if yes with who?
If you mean Interpreter, I have always enjoyed working with Lea Melnikova and I hope she will be there this time too!

Alan – You are a long time on a scene. Do you have any unfulfilled musician dream?
Yes! A lot of them and I am excited about chasing every one of them!

Alan – What 3 songs do people wanna hear on koncerts? and what is your opinion?
3? They want to hear all of them! July Morning, Lady In Black, Easy Living etc… etc …
And I am happy to deliver that for them!

Alan – What is your favourite 3 songs from you?
Impossible to answer …. there are so many.

Alan – What do you wanna say to your fans in czech republic?
That I am really looking forward to being there with them to rock their part of the world!!

http://www.ken-hensley.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Dlmfze6UM14
https://www.youtube.com/watch?v=kMs7SLDFZdI
https://www.youtube.com/watch?v=kr8d04F7Dk8

Kontakt

Logo ATTACKER 22
Redakce:
ATTACKER OF MUSIC
Neklanova 2
České Budějovice
37001
tel: 778 532 591
email: attackerofmusic@seznam.cz

Vstupenky na veškeré akce

smsticket

Info magazín

StudioCI6

CI6 Rock TV - rozhovor s kapelou Purnama

Pirates of the Pubs - rozhovor

NARTTU - "Pod Nátlakem"

Starší příspěvky